Priešgaisrinė apsauga

Mantas (ačiū jam) pasidomėjo kas galėtų ir kiek daug maž kainuotų priešgaisrinės mūsų sistemos apžiūra. Info apie tai rasite forume.

Aš tuo tarpu pasidomėjau apie įstatymus. Man įdomu buvo ar mes privalome tą sistemą turėti veikiančią, ar tai daugiau mūsų pačių reikalas

Radau apie įstatymus anava ką:

Galiojantis priešgaisrinės saugos įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386904

Ten yra straipsnis 13, skyrius 6):

statinių, esančių bendrosios nuosavybės teisės objektu, atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams kontroliuoja bendraturčių susitarimu paskirtas administratorius

Manau, kad mūsų „administratorius“ šiuo atveju yra NPC.

Tada dar radau tokį: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=4466, pagal kurį mūsų pastatas yra P.1.3 statinių grupės. Šiai statinių grupei aprašyti priešgaisrinės saugos reikalavimai, pagal kuriuos statinio atsparumas ugniai yra „I“ (nes aukštis yra daugiau nei 56 m – nebent nėra ;)). Jei būtų iki 56 metrų, tai būtų „II“ atsparumas ugniai. Ką reiškia „I“ mūsų priešgaisrinės perspėjimo sistemos kontekste nesupratau 😉 Bet spėju, jog tai paskirto „administratoriaus“ galvos skausmas.

Radau dar tokią lentelę:

Rekomenduojamos įspėjimo sistemos, įrengiamos pastatuose (išskyrus sales):

Pastato aukštų skaičius ir paskirtis Rekomenduojama įspėjimo sistema
1–2 aukštų3–9 aukštų

(išskyrus gamybines patalpas)

3–9 aukštų (gamybinės patalpos)

10 aukštų ir aukštesni

Garso (rankinės* arba paprasčiausios automatinės) ir šviesos (ranka įjungiamos arba automatinės)Garso, paprasčiausios arba ranka įjungiamos (bendrabučiuose);

Kalbos, ranka įjungiamos (kituose pastatuose)

Garso (paprasčiausios automatinės arba ranka įjungiamos);

kalbos ir šviesos (ranka įjungiamos arba pusiau automatinės)

Garso, paprasčiausios (bendrabučiuose); kalbos pusiau automatinės (kituose pastatuose)

O čia rekomendacijoms atitinkančios sistemos aprašymas:

1 tipo Sistemos.

Bendros charakteristikos:

šio tipo Sistemos užtikrina tiktai žmonių įspėjimą apie gaisrą vienoje patalpoje (kur jie yra) ir (arba), jei to reikia, gretimose patalpose;

įspėjimo būdas – garsinis (skambutis, tonuotas signalas). Galimas papildomas šviesos signalas;

įspėjimo priemonės įjungiamos automatiškai, suveikus gaisriniams signalizatoriams.

Panaudojimo sąlygos. Šio tipo Sistemos skirtos žmonių, gerai supažindintų su evakuacijos keliais pastatuose (pastato dalies patalpuose), iš kurių evakuojasi nedidelis žmonių kiekis su žmonių srautu 1 žm./kv. m ir mažesnis įspėjimui.

Taip išeina kad mūsų sistema mūsų namui yra tik rekomendacija. O ar atitinka visi kiti priešgaisriniai parametrai mūsų pastatams jau yra administratoriaus (NPC) rūpestis.

Taigi sistemos veiksnumas yra mūsų pačių norimo saugumo reikalas. Aš balsuočiau už šios sistemos reviziją ir gal net optimalų sutvarkymą. Ką manote jūs? O gal visdėlto pasitikrinam? Galime pabandyti susiorganizuoti daugumai būti namie kurią nors valandą kurią nors dieną, kad firmos apžiūrinčios mūsų sistemą kaina būtų mažesnė. Paspauskite kur tinka:

P.S. su vienu pažystamu konstruktoriumi išsiaiškinau, jog pastatams yra privalomos tokios priežiūros komisijos, kurios apžiūri pastatų būklę ir atitiktį teisės aktams berods kartą per metus. Ir jeigu komisijos išvados yra teigiamos, tai viskas OK. Įdomu ar pas mus tokios komisijos lankosi?

This entry was posted in Naujienos. Bookmark the permalink.

2 Responses to Priešgaisrinė apsauga

  1. Pingback: Vėl apie priešgaisrinę rėksnę | Šeškinės 4 ir 6 namų bendrijos žiniasklaida

  2. Pingback: Daug visokių reikalų | Šeškinės 4 ir 6 namų bendrijos žiniasklaida

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.