Anketa

Nutarėme dedikuoti atskirą straipsnį šiam dalykui. O dalykas tas, kad planuojama yra aplankyti visus kaimynus su šia anketa (pas mus tik šitaip juda reikalai, bendrijos susirinkimuose tokių dalykų, deja išspręsti negalime).

Taigi, į anketas planuojame įtraukti tokius klausimus kaip:

 • Sutinku, kad mano bute esantys konvekciniai priešgaisrinės apsaugos davikliai būtų veiksnūs ir būtų prijungiami prie bendros namo konsolės. Tai reiškia, kad taip pat sutinku:
  • kad mūsų bendrijos visų priešgaisrinių sistemų priežiūrą atliks UAB “Adminsta” (atestuota įmonė šioje srityje).
  • kad davikliai nebus savavališkai išjungiami ar kaip nors kitaip uždengiami, kad reikalui esant specialistams suteiksiu galimybę juos apžiūrėti ir reikalui esant remontuoti irba pakeisti.
  • kad į mėnesines komunalinių paslaugų sąskaitas būtų įtrauktas priešgaisrinės sistemos priežiūros mokestis (xx litų, jei visuose butuose davikliai veiks, mažėjant jų kiekui kaina mažės),
  • kad esant nepataisomiems gedimams priešgaisrinėje sistemoje būtų keičiamos detalės, kurios būtų perkamos iš bendrijos kaupiamųjų lėšų (sprendimą apie pirkimą vykdo bendrijos valdyba).
  • kad prie namų esančiame parkinge klombomis būtų užblokuotas vienas įvažiavimas į mūsų namų vidinį kiemą, tam kad ten niekas nestatytų savo autotransporto priemonių, o pravažiavimas būtų rezervuotas priešgaisrinėms tarnyboms.
 • Pageidauju, kad priešgaisrinės sistemos būtų prijungtos prie saugos tarnybos, kurių greito reagavimo būrys atvažiuotų patikrinti suveikus kuriam nors davikliui ir galėtų iškviesti priešgaisrinę tarnybą arba atjungti rėksnį bei oro siurblius (perkrautų sistemą). Sutinku už tai mokėti xx litų mėnesinį mokestį.
 • Aš pritariu aukštalipių ir statybų inspektoriaus samdymui, tam kad būtų identifikuojami galimi fasado brokai (darbas reikalingas tam, kad būtų galima pradėti/pratęsti derybas su PST dėl brokų ištaisymų). Aukštalipio ir inspektoriaus darbas kainuoja xxx lt (xx nuo kiekvieno buto).
  ARBA
  Aš pritariu, kad fasado kokybei įvertinti būtų pakviestas PST atstovas, kuris įvertintų fasado kokybę ir pateiktų pasiūlymą (PST atstovo atvykimas ir aukštalipio paslaugos kainuotų xxx LTL).
This entry was posted in Naujienos, Remontai and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.