Susirinkimas!

2013 balandžio 24 (trečiadienį), 19 valandą vyks Bendrijos VISUOTINIS susirinkimas

Susirinkimas vyks kavinėje “Paradise” (Ukmergės g. 246, Vilnius, prie senukų, įėjimas iš J. Baltrušaičio gatvės):

1,8 km link Senukų.

1,8 km link Senukų: mėlynam ratelyje mūsų namai, o raudoname kavinė “Paradise”.

Susirinkimo dienotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas

 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas

 3. Bendrijos 2012 m. veiklos ataskaita

 4. Bendrijos valdymo ir kontrolės organų rinkimas

 5. Bendrijos įstatų naujos redakcijos aptarimas ir tvirtinimas

 6. Dėl bendrijos buveinės adreso

 7. Kiti namo (-ų) priežiūros klausimai

Kaip matome turime dienotvarkėje 5 skirsnį, kuriame parašyta, jog bus aptariami nauji bendrijos įstatai. Senuosius įstatus galite rasti čia

Tiem, kas nenori skaityti visų įstatų galite perskaityti įstatų komentarą. Nors man asmeniškai jis dar painesnis ir neaiškesnis, nei patys įstatai…

Pas mus šiaip jau įprasta, kad kvorumas nesusirenka nei per pirmąjį susirinkimą. Nei per antrąjį privalomąjį. Todėl svarbius sprendimus priimti yra ypatingai sunku.

Tie, kurie neateisite į susirinkimą – prarandate teisę skųstis!

Na… Gerai… Galėsite skųstis. Leidžiu. Bet jūs juk žinosite kas kaltas dėl to, kad niekas nevyksta?

 

P.S. Tai pirmas susirinkimas ne šalimai esančioje mokykloje, o kavinėje. Įdomu… Gal su sąlyga, jog turime nemažai kaupiamųjų lėšų, tai toje kavinėje bus kuo nors ir pavaišinta?

Neatėję – nesužinosite, o sužinosite, kai bus jau vėlu.

 

P.P.S. Turiu komentarų ir įstatams. Ten parašyta:

13. Bendrijai draudžiama:

 13. 1 Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių dėl Bendrijos valdymo klausimų ir kitiems, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, tikslams;[…]

O tai iš kur paimti pinigus Bendrijai, jei prireiks paduoti jos narį į teismą? Pavyzdžiui nutartų Bendrija, kad tai būtina, norint apginti Bendrijos ir daugumos jos narių interesą?

Išmesti iš Bendrijos ten esantį prieš jo valią neįmanoma:

14. Narystės Bendrijoje sąlygos:
[…]
14.3.4 Bendrijos narys negali būti pašalintas iš Bendrijos prieš jo valią.

Žodžiu, asmens kenkiančio bendrijai, sudrausminti teisminiu būdu neįmanoma… Ai… Gal ir nereikia to teismo 😀

Nauji įstatai įpareigoja sukurti ginčų nagrinėjimo komisiją tam reikalui užtai ir:

53.6 Nepavykus išspręsti ginčo arba ginčo šalims nevykdant pasiūlymo dėl ginčo išsprendimo, ginčas nagrinėjamas įstatymų nustatyta tvarka.

Įdomu kokia čia ta tvarka. Teismai?

61. Bendrijos lėšos taip pat gali būti naudojamos:

61.1 atskirų patalpų savininkų įsiskolinimų Bendrijai išieškojimui, kitų ginčų (išskyrus išimtis nurodytas šių Įstatų skirsnyje Bendrijos teisės ir pareigos) sprendimui teisės aktų nustatyta tvarka;
61.2 būsto valdymo ir priežiūros subjektus jungiančių asociacijų narystės mokesčiui mokėti; 
61.3 kitų sprendimų, kuriuos Bendrijos organai priima, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, įgyvendinimui.

Tai kaip čia dabar bus su tomis lėšomis? Gali būti jos naudojamos teisminiams ginčams spręsti ar ne? O gal čia raktinė sąvoka yra: dėl Bendrijos valdymo klausimų? T.y. lėšos gali būti naudojamos, bet ginčuose ne dėl Bendrijos valdymo? Problema bus tik identifikuoti kas yra kas?

 • Dar įdomu ir tai, jog narys privalo turėti elektroninį adresą. Ir teisingai!
 • Įgaliotiniai turi būti tvirtinami notariškai – čia svarbu sprendžiant neveiksnumo problemą.

Čia šiaip, kad žinotumėte:
18.2.4 laikinai išvykdamas, išnuomojęs arba kitaip patikėjęs kitam asmeniui naudoti savo patalpas, pranešti Bendrijos pirmininkui, kaip bus užtikrinta galimybė, prireikus, patekti į savininkui priklausančias patalpas;

Išankstinis nuomonės raštu pareiškimas – geras dalykas. Mums gali praversti.

mutatis mutandis reiškia va ką: Keitimą [tik] tų dalykų, kuriuos reikia pakeisti. Čia irgi, kad žinotumėm.

[…]
57. Kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančias kiekvieno indėlininko – patalpos savininko, lėšas, viršijančias įstatymuose nustatytą valstybės privalomai draudžiamą sumą, Bendrija turi apdrausti įstatymų nustatyta tvarka.

O mūsų kaupiamosios lėšos dar neviršija tos valstybės privalomai draudžiamos sumos?

76.4 Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tam tikrų pranešimų paskelbimą viešai spaudoje, tokie pranešimai skelbiami dienraščio „Lietuvos rytas“ šeštadieniniame priede „Sostinė“. [Pastaba. Įstatuose galima numatyti kitą žiniasklaidos leidinį.]

Tai gal nusimatom kokį blogą ar el. pranešimų forumą, kaip mes, kad turime? Vistiek visi bendrijos nariai privalo turėti el. adresą…

 

This entry was posted in Naujienos and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Susirinkimas!

 1. Pingback: Susirinkimas ŠIANDIEN! | Šeškinės 4 ir 6 namų bendrijos žiniasklaida

 2. Pingback: Susirinkimas neįvyko. Skelbiamas naujas susirinkimas! | Šeškinės 4 ir 6 namų bendrijos žiniasklaida

 3. rasaw says:

  Sveiki, nuoroda seni 5statai neveikia:(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.