Susirinkimas įvyko!

Organizuotas susirinkimas 2017-03-02 dieną įvyko! Nebuvo lengva, bet kvorumą šiaip ne taip surinkome. Tik dabar apie tai skelbiu vien dėl to, kad iki šiol dar vyko sprendimų registravimo registrų centre procedūros. Jos šiandien buvo užbaigtos.

Priimti sprendimai:

Svarstyta:
Finansinė 2016 metų ataskaita*.
Nuspręsta:
UŽ: 36
Susilaikė: 1
Prieš: 0
Finansinė ataskaita patvirtinta.

*-  Jeigu kas nors negavote tos ataskaitos ir norite ją pažiūrėti – ataskaitą atsiųsiu asmeniškai.

Svarstyta:
Dėl vaizdo stebėjimo sistemos. Reikalingas susirinkimo sutikimas stebėti aplinką.
Nuspręsta:
Už: 36,
Prieš: 1,
Susilaikė: 0.
Bendrijos sutikimas stebėti aplinką DUOTAS.

Svarstyta:
3 bendrijos valdybos narių rinkimas. Kandidatai:
•    Mindaugas Gavutis
•    Mantas Televičius
•    Lina Krutulytė-Kriščiūnė
•    Tomas Raugalė
Nuspręsta:
–    Už Mindaugą Gavutį: 27 už, 1 prieš, 9 susilaikė.
–    Už Mantą Televičių: 33 už, 4 susilaikė.
–    Už Liną Krutulytę Kriščiūnę: 33, 4 susilaikė.
–    Už Tomą Raugalę: 33 už, 4 susilaikė.
Bendrijos valdybos nariais išrinkti: Mantą Televičių, Liną Krutulytę Kriščiūnę, Tomą Raugalę, Kęstutis Ditkus (Kęstutis buvo išrinktas praėjusiame įvykusiame susirinkime).

Svarstyta:
Dėl Šeškinės 4 ir 6 namų žemės sklypo perėmimo bendrijos nuosavybėn (be šio veiksmo negalėtumėm įsirengti kelio užtvaro).
Nuspręsta:
Už: 33,
Prieš: 1
Susilaikė: 3.
Perimti žemės nuomą iš valstybės bendrijos vardu.

Svarstyta:
UAB “Mano Sauga” paslaugos pasiūlymo pristatymas. Galimas balsavimas dėl paslaugos pirkimo.
Nuspręsta:
Už: 30,
Prieš: 5,
Susilaikė: 2.
Priimti UAB „Mano Sauga“ pasiūlymą ir leisti pirmininkui pasirašyti sutartį**.

** – Kai kurie kaimynai jau suspėjo užprotestuoti dėl šio sprendimo. Todėl, tam kad išvengtumėm nereikalingų ginčų ir konfliktų ateityje – organizuosiu atskirą parašų rinkimą iš tų kaimynų, kurie sprendimo dar yra nepadarę.

Svarstyta:
Liftų grindų dangos keitimas. Dangos pakeitimo pristatymas. Galimas balsavimas dėl sprendimo.
Nuspręsta:
Už: 35,
Prieš: 2,
Susilaikė: 0.
Priimti rangovo Artūro Mažylio pasiūlymą ir įrengti aliuminio plokštes už 502 EUR visiems liftams.

Svarstyta:
Situacijos su PST apšiltinimo broku apibendrinimas, veiksmų plano įvardinimas. Pristato pirmininkas
Nuspręsta:
Klausimų balsavimui nebuvo pateikta. Informacija išklausyta.

 

Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad pagaliau turime aiškią ir tikiuosi darbingą valdybą (iki šiol vienas valdybos narys jau seniai pas mus nebegyvena, o du kiti nariai buvo pareiškę norą nebebūti valdybos nariais).

Einu vykdyti sprendimų 🙂 Ateityje kiek aktyviau parašinėsiu į šį blogą.

This entry was posted in Naujienos and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Susirinkimas įvyko!

  1. Pingback: Valymas ir švaros standartas | Šeškinės 4 ir 6 namų bendrijos žiniasklaida

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.