Planuojamas visuotinis bendrijos susirinkimas

Taip. Ir vėl. Jo reikia, kad galėtumėm patvirtinti balsavimo raštu rezultatus.

Esmė tokia: jeigu norėtumėm priimti teigiamus sprendimus vien tik anketomis mums reiktų tiek “už” ir tiek “susilaikau”, kad visi kiti, kurie nebalsavo, netgi balsuodami “prieš” nenulemtų rezultato. Kol kas, deja, taip nėra.

Todėl mums reikalingas visuotinis bendrijos susirinkimas, kuriame balsavimas anketomis bus laikomas išankstiniu nuomonės pareiškimu. Primenu, kad visuotinis susirinkimas laikomas įvykusiu, jei susirenka daugiau nei pusė bendrijos narių (mūsų atveju >71 bendrijos narys). Tad kiek beateis į susirinkimą – tiek užteks. Susirinkimo metu, jei nebus >71 bendrijos nario, galėsime svarstyti tik anketose minėtus dalykus.

Man svarbu bus, kad ateitų susirinkimo pirmininkas/sekretorius ir balsų skaičiavimo komisija. Taigi, aš pats ateisiu, sekretoriui ir balsų skaičiavimo komisijai paskambinsiu, kad ateitų :D

Susirinkimo datą ir vietą paskelbsiu artimiausiu metu. Sekite naujienas – žiūrėkite skelbimų lentas.

Na o čia galutiniai anketų rezultatai:

Manau, jog Mindaugas taps valdybos nariu. Manto ir Linos paklausiu kuris labiau norėtų juo tapti - taip bus paprasčiau. Juos skiria tik du "už" balsai. Mantas turi daugiau "prieš", bet Lina turi daugiau "susilaikau" :D

Manau, jog Mindaugas taps valdybos nariu. Manto ir Linos paklausiu kuris labiau norėtų juo tapti – taip bus paprasčiau. Juos skiria tik du “už” balsai. Mantas turi daugiau “prieš”, bet Lina turi daugiau “susilaikau” :D

siurbliai

Čia yra dėl šilumos siurblių įrengimo karšto vandens pašildymui. Pamiršau parašyti excelyje.

Durys

Durims buvau padaręs gan didelį konkursą, kuriame apklausiau ~10 firmų. Tie kas norėjo rezultatus pažiūrėjo. Tačiau vienas mūsų kaimynas sako, kad gali dar geresnėmis sąlygomis padaryti geros kokybės duris. Laukiu iš jo dar pasiūlymo.

Dėl žemės įgavimo bendrijos nuosavybėn balsavome už.

Dėl žemės įgavimo bendrijos nuosavybėn balsavome už.

P.S. Galite manęs paklausti – kodėl nesiryžtu priimti sprendimo dabar? Gi niekas netrukdys. Juoba kad tikrai turiu daugumos žmonių sprendimus.

Taip. Galėčiau ir taip ir būčiau visiškai ramus dėl galimų pasekmių. Tačiau…

Tačiau šito požiūrio Lietuvoje ir taip per daug. Visi stengiasi apeiti tvarkas ar įstatymus, nes tie įstatymai ir tvarkos yra kvaili. Galų gale gaunasi taip, kad niekas tų tvarkų ar įstatymų nesilaiko. Didesnės įmonės su didesniais organizaciniais ir teisiniais pajėgumais sugeba susikurti sau naudingus precedentus ir jiems tie biurokratiniai kliuviniai pasidaro naudingi, nes mažesni konkurentai arba įžengiantys į rinką konkurentai to padaryti negali arba gali labai sunkiai.

Gaunasi toks fenomenas, kuris turi pavadinimą “biurslas“.

Labai svarbu išsiaiškinti ko reikia, kad rezultatus pasiektumėm laikydamiesi visų taisyklių. Tik šitaip mes sužinosime kur yra spragos arba taisytini įstatymuose ar tvarkose dalykai.

Vienintelė problema yra ta, kad 4 namo durys dar nepakeistos. Mes dar nesame žemės savininkai. Mes dar neturime šilumos siurblių. Mes dar neturime pilnos valdybos. Mes dar neturime geros ir veikiančios aplinkos stebėjimo sistemos.

Bet jau greitai visa tai turėsime. Stengsiuosi, kad tai įvyktų kuo greičiau.

Posted in Naujienos | Tagged , , | Leave a comment

Preliminarūs balsavimo anketomis rezultatai

Na, štai… Nepraėjo nei du mėnesiai, o aš preliminarius balsavimo rezultatus turiu.

Skaičiuoti nėra lengva, nes:

 • Raštas ne visų kaimynų lengvai įskaitomas.
 • Ne visi kaimynai užrašė namo ar buto numerius. Kai kurie nepasivargino net vardo/pavardės užrašyti.
 • Sumuoti reikėjo ir anketų ir portalo balsavimo rezultatus.
 • Turto savininkų balsavimui reikėjo susirašyti kiekvieno balsavusiojo balsų kiekį.

Pasirašyti prašoma buvo ant keturių anketų:

 • Dėl valdybos narių
 • Dėl žemės tapimo bendrijos nuosavybe
 • Dėl 4 namo lauko durų finansavimo
 • Dėl Šilumos siurblių įrengimo karštam vandeniui pašildyti

Pirmosios dvi anketos – bendrijos narių balsų objektas. Antrosios – turto savininkų.

Bendrijos nariai balsuoja dėl Bendrijos organizacinių reikalų bei dėl bendrijos turto reikalų. Turto savininkai balsuoja dėl visokių ūkinių reikalų.

Pagal 2014-08-14 dienos RC išrašą mūsų namuose turto turi 141 asmuo (tame tarpe keli juridiniai). Bendrijos reikalų kvorumas: 141/2=70.5, t.y. =>71 asmuo.

Pagal tą patį RC išrašą mūsų bendrijoje yra:

 • 12 sandėliukų 4 name
 • 25 sandėliukai 6 name
 • 3 komercinės patalpos 4 name
 • 2 komercinės patalpos 6 name
 • 62 butai 4 name
 • 64 butai 6 name
 • 1 parkvietė, kurioje yra 95 vietos

Taigi, viso: 12+25+3+2+62+64+1=169 turto vienetai. Kvorumas: 169/2=84.5, t.y. >84.5 balso.

Turto savininkams balsai skaičiuojami taip:

 • 1 balsas už vieną butą;
 • 1 balsas už vieną sandėliuką
 • 1/95 balso už vieną parkvietę.
 • Su sąlyga, kad bendrija turi 22 parkvietes, tai jų savininkais esame mes visi, t.y. 141 asmuo. Tos parkvietės kiekvienam iš 141 asmenų duoda papildomai: 22/95/141=0.0016424038820455 balso.

Taigi, žmogus turintis vieną butą, vieną sandėliuką ir vieną parkvietę turi: 1+1+1/95+22/95/141=2.01216871967152 balso.

Mūsų bendrijoje nemažai balsavusiųjų yra butų/sandėliukų/parkviečių bendrasavininkai. Ir jeigu balsavo tik vienas iš buto/sandėliuko/parkvietės bendrasavininkų, tai jis turi tik 1/2 balso už tą butą/sandėliuką/parkvietę.

Na, o čia preliminarūs rezultatai:

Tai kaip ir nėra kvorumo, nes daug neįskaitomų irba tik parašų. Bus darinkta artimiausiu metu.

Tai kaip ir nėra kvorumo, nes daug neįskaitomų irba tik parašų.
Bus darinkta artimiausiu metu.

Dėl žemės įgavimo bendrijos nuosavybėn balsavome už.

Dėl žemės įgavimo bendrijos nuosavybėn balsavome už.

Klausimui dėl durų trūksta dar ~6 balsų. Tai įvyko dėl to, kad daugiausiai balsavo tik vienas iš kelių butų/sandėliukų/parkviečių savininkų.

Klausimui dėl durų trūksta dar ~6 balsų.
Tai įvyko dėl to, kad daugiausiai balsavo tik vienas iš kelių butų/sandėliukų/parkviečių savininkų.

Šilumos siurbliams irgi trūksta balsų - dėl tos pačios priežasties. Balsavusiųjų bendrasavininkai turi ~14 balsų.

Šilumos siurbliams irgi trūksta balsų – dėl tos pačios priežasties. Balsavusiųjų bendrasavininkai turi ~14 balsų.

Žemės reikalą formalizuoju, na o kitiems darinksim balsus tikiuosi per kokį mėnesį ar gal net greičiau.

P.S. Balsavusiųjų prieš, kaip matote, nėra daug. Bet beveik visi balsavę “PRIEŠ” balsavo visose anketose vienodai.

Posted in Naujienos, Remontai | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kaip pas mus langus dėjo

Neseniai buvo parduotas vienas iš mūsų namų butų. Naujasis savininkas nusprendė pasikeisti langus.

Išties logiškas žingsnis – vieno oro tarpo vitrininis stiklas – labai daug šilumos išleidžia lauk.

Kiek supratau dedami yra 6 kamerų rėmai su dviejų kamerų selektyviniu stiklo paketu.

Pakalbėjau su žmonėmis dirbančiais tą darbą ir sužinojau pagrindinę priežastį dėl kurios daugelio mūsų langų rėmų sujungimuose su lubomis/sienomis/grindimis yra šalčio tiltai.

Pasirodo tie rėmai yra per dideli toms angoms – tiesiog buvo negaišta laiko tinkamų rėmų parinkimams kiekvienam butui, o statybininkai savo ruožtu nedarė tų angų lygiai vienodų. Dėl to, kad tie rėmai per dideli – per mažas montažinių putų tarpas tarp sienos ir rėmo.

Na, tai gal būtų dar ne taip blogai, jeigu montažinės putos būtų purškiamos tolygiau. Pafotografavau vieną iš išimtų rėmų:

Čia irgi matosi tarpeliai

Čia irgi matosi tarpeliai

Štai čia neblogas tarpelis. Matosi gan nešvarus dulkėtas rėmas. Galbūt jis pridulkėjo per tuos ~9 metus, o gal ir nebuvo nuvalytas, kai buvo montuojamas.

Štai čia neblogas tarpelis.
Matosi gan nešvarus dulkėtas rėmas. Galbūt jis pridulkėjo per tuos ~9 metus, o gal ir nebuvo nuvalytas, kai buvo montuojamas.

Matosi kaip netolygiai buvo užpurkštos putos - čia matau du didelius tarpus. Nesu tikras, be tman atrodo, jog rėmus demontuodami darbininkai nevalė šių rėmų, o tiesiog juos išpjovė.

Matosi kaip netolygiai buvo užpurkštos putos – čia matau du didelius tarpus.
Nesu tikras, bet man atrodo, jog rėmus demontuodami darbininkai nevalė šių rėmų, o tiesiog juos išpjovė.

Kaip manote (o gal kas žinote) ar tai paslėpti statybiniai darbai ar ne?

O čia štai taip atrodo ta vieta, iš kurios buvo išimtas vitrininis rėmas:

Čia yra viršutinis kampas. Darbininkai neturėjo daug pastabų dėl pačios vietos. Vienintelė bėda, kaip jie minėjo, per dideli rėmai ir netolygiai užpurkštos montažinės putos. Na ir, žinoma, vienos kameros stiklo paketas turi mažoką šiluminę varžą tokiam plotui.

Čia yra viršutinis kampas. Darbininkai neturėjo daug pastabų dėl pačios vietos. Vienintelė bėda, kaip jie minėjo, per dideli rėmai ir netolygiai užpurkštos montažinės putos. Na ir, žinoma, vienos kameros stiklo paketas turi mažoką šiluminę varžą tokiam plotui.

Čia apatinis kampas.

Čia apatinis kampas.

Kampas: grindys/siena.

Kampas: lubos/siena

Kampas: lubos/siena

Dar vienas šalčio tiltas.

Dar vienas šalčio tiltas.

O čia: vienas iš tarpelių

O čia: vienas iš tarpelių

Posted in Avarijos ir gedimai, Naujienos | Tagged , , , | 4 Comments

Vandalai

Šiandien gavau signalą iš susirūpinusios kaimynės dėl netvarkingos laiptinės 6 name 15 aukšte.

- Labai negerai, kai garbūs svečiai išėję į laiptinę pamato tokią netvarką. – Ar tai kažkaip panašiai sakė kaimynė.

Principe tai negerai, kai netvarka ir ne tik dėl svečių.

Ta proga šoktelėjau į 6 namo 15 aukštą ir nusileidau žemyn laiptine ir štai ką radau:

Kažkas, matyt kokiu tai stangriu daiktu bedė į sieną ir padarė skylutę.

Kažkas, matyt kokiu tai stangriu daiktu bedė į sieną ir padarė skylutę.

Čia jau matyt koja spyrė.

Čia jau matyt koja spyrė.

Telefono numeris. Bandžiau paskambint. Numeris nenaudojamas.

Telefono numeris. Bandžiau paskambint. Numeris nenaudojamas.

Pro-marihuanininkai kažkokie pripaišė, o skylę kas išmušė, tai neaišku.

Pro-marihuanininkai kažkokie pripaišė, o skylę kas išmušė, tai neaišku.

Kažkas labai įsismagino tas skyles mušinėti.

Kažkas labai įsismagino tas skyles mušinėti.

Štai matome laiptinės sienos apšiltinimą.

Štai matome laiptinės sienos apšiltinimą.

Dar viena to terliaus žymė.

Dar viena to terliaus žymė.

Kažkam pasirodė labai smagu paterlioti degtukais ar žiebtuvėliais.

Kažkam pasirodė labai smagu paterlioti degtukais ar žiebtuvėliais.

Čia batu spyrė

Čia batu spyrė

Stangriu plonu daiktu kažkas bedė į sieną.

Stangriu plonu daiktu kažkas bedė į sieną.

O vat požeminėje parkvietėje radau automobilį nemokamai pastatytą:

Čia štai atsirado gudrus žmogus, kuris pasistatė savo automobilį požeminėje parkvietėje nemokamai. Ar ilgai, ponas, laikysite savo automobilį ten?

Čia štai atsirado gudrus žmogus, kuris pasistatė savo automobilį požeminėje parkvietėje nemokamai. Ar ilgai, ponas, laikysite savo automobilį ten?

Gal kas skaitantys čia galite patarti ką nors konstruktyvaus? Kaip tokius vandalus tramdyti?

Kaip manote, ar namuose gyvenantys vaikai/paaugliai gali ką nors apie tai žinoti?

Posted in Naujienos | Tagged , , , , | 2 Comments

Įstatymai ir biurokratai

Čia yra vienas iš biurokratijos veidų. ispanų paveldosaugininkai vis neleido restauruoti yrančios freskos. Tai štai kas gavosi.

Čia yra vienas iš biurokratijos veidų.
Ispanų paveldosaugininkai vis neleido restauruoti yrančios freskos. Tai štai kas gavosi.

Užmečiau akį į aplinkos apsaugos ministeriją ir ten radau straipsnį su daug žadančiu pavadinimu: “Aplinkos ministerija siūlo liberalizuoti bendrų patalpų administravimą”

Na, galvoju, galų gale palengvės mano darbas! Bet, deja, kuo toliau skaičiau tuo labiau blėso entuziazmas. Sako, kad suskirstys pagal svarbumą reikalus ir svarbiems reikalams užteks tiesiog atėjusiųjų į visuotinį susirinkimą žmonių daugumos.

“Siekiant išvengti nepamatuotų sprendimų ar piktnaudžiavimo priimant sprendimus [...] siūloma diferencijuoti reikalavimus dėl sprendimų priėmimo. Siūloma nustatyti, kad sprendimai dėl naujų objektų sukūrimo ar disponavimo jais klausimais būtų priimami [...] pagal šiuo metu galiojančių sprendimų priėmimo tvarką”

Nu tai ačiū… Išsprendė problemą, kurios pas mus nebuvo. Avariniams vandens siurbliams užteko valdybos nuomonės. Priešgaisrinei sistemai susitvarkyti irgi. O tie dalykai, kurie man kelia didžiausius rūpesčius ir yra nauji.

Biurokratai nebūtų biurokratais, jei vienoje vietoje pabandę ką nors pataisyti kitoje užtikrintai pagadina: sako baudas padidins administratoriams.

Štai paprašiau NPC (mus administruojanti įmonė), kad pakeistų vėtros išplėšytas juostas 4 namo stogelyje (prie įėjimo). Deja negali padaryti, nes neranda tokių pačių juostelių. Sakau – improvizuokit gi. Mums geriau jau ne taip puikiai atrodančios juostelės, nei skylės.  Deja ne. Nedaro.

Principe jokia dabar rinkoje esanti namų priežiūros įmonė nesuinteresuota daryti smulkių darbų, kuriems išleidžiamas laikas/pastangos, bet grąža, palyginus su didesniais projektais, maža. O juk velnias smulkmenose. Čia vieną dieną, žiū, nesutvarkysi vienos smulkmenos, ktą – kitos, o trečią dieną dėl to kas nors pages galutinai arba įvyks avarija. O štai brangias avarijas tai tikrai sutvarkys.

Spėkite ar, padidinus baudas, NPC apskritai leisis į kalbas su manimi dėl panašių dalykų?

Vienas užtikrintas dalykas, kuris tikrai padėtų, tai namų ūkių priežiūros firmų rinkos liberalizavimas. Nesu didis šios srities specialistas, bet Vilniuje su konkurencine aplinka nėra labai gerai. Yra didžiulė įmonė “Mano būstas” (kuriai, beje, priklauso ir NPC) ir vos keletas smulkių. Labai panašu į oligopoliją.

F02_movie

Kai rinkoje nedaug dalyvių – jiems visai nesunku susitarti.

Jokių baudų nereiks, jei bus pakankamai gera konkurencija. Niekas nebus suinteresuotas dirbti atmestinai ar blogai (nes klientas visada turės alternatyvą).

Na, bet ačiū ir už tai…

Posted in Naujienos | Tagged , , , | 2 Comments

Anketos

survey-grafenwoehr-community

Didžiajai daugumai kaimynų jau tikriausiai paskambino į duris Virgilijus arba Povilas. Šie du šaunūs jaunuoliai padėjo man rinkti parašus ant anketų.

O anketų prireikė, nes niekaip nesurinkau šiemet kvorumo.

Galiu save ir jus pasveikinti: kvorumas yra! Kad jau stengiuosi iki galo, tai darau viską iki galo – sulauksiu va tik RC išrašo šiai dienai ir tada tikrai įsitikinsiu, jog yra kvorumas, o tada pulsiu vykdyti sprendimus.

 

Posted in Naujienos | Tagged , , | 4 Comments

Priešgaisrinių sistemų patikrinimas

Mūsų du 16 aukštų namai su požemine parkviete turi tris priešgaisrines sistemas:

 • Šeškinės 4 namo dūmų davikliai, sirena ir dūmų šalinimo sistema
 • Šeškinės 6 namo dūmų davikliai, sirena ir dūmų šalinimo sistema
 • Požeminės parkvietės gesinimo sistema

Sistemos buvo priduotos, kai buvo užbaigti mūsų namai. Tačiau, kaip paaiškėjo po kelerių metų – niekas tų sistemų tinkamai neprižiūrėjo. Po kelių apgaulingų sirenų kaukimų sistemos buvo tiesiog išjungtos. Šiame bloge apie tai buvo daug rašyta.

Galų gale susiradome rangovus, susiplanavome darbus ir tada… Ir tada staiga GAISRAS!

Nespėjom. Tiksliau pusiau nespėjom – požeminės parkvietės gesinimo sistema jau veikė. Dabar tiksliai neprisimenu tikslios datos  nuo kada veikia visos trys mūsų sistemos, bet šiandien, šiuo metu, jos veikia ir jos yra prižiūrimos.

Mūsų sistemų priežiūrą atlieka tikri savo dalyko profesionalai: UAB “Adminsta”.

Taigi, sistemos veikia, jos prižiūrimos, bet ar mes visi žinome kaip jos veikia, kaip jomis naudotis? Ir, galų gale, ar tikrai-tikrai veikia?

Nėra geresnio būdo atsakyti į šiuos klausimus, kaip tiesiog imti ir viską išbandyti. Sutariau su Adminstos darbuotoju išbandyti mūsų sistemą. Juoba, kad ir jam įdomu pasirodė.

Susirinkome praėjusį trečiadienį ir viską išbandėme! Na, o rezultatai štai čia (ten ~2’16” parašiau, kad skambintumėte pirmininkui, jei gaisro nematote; bet tada pagalvojau ir supratau, kad negerai parašiau, geriau skambinkite Adminstos (mūsų priešgaisrines sistemas prižiūrinčios) dispečerinei: (8 5) 2788402):

Tikiuosi, kad visiems, kurie pažiūrėsite, bus įdomu ir jūs dabar jau žinosite ką daryti, kai išgirsite sirenas arba, kai netikėtai kils gaisras.

Posted in Naujienos | Tagged , , , , | 6 Comments

Foto revizija #2

Tai štai praėjo kokie metai ir man pavyko padaryti antrąją reviziją. Praėjusį kartą lipau ant stogo. Šį kartą leidausi į rūsį.

Vėl tikrinau kokius raktus turiu, o kokių neturiu.  O išvada tokia: kai kuriuos turiu, o kai kurių neturiu. O kai kurie raktai netinka nei vienom tikrintom durim (visas ištikrinau).

Tiesa, gal kiek be reikalo pavadinau šį postą “foto revizija”, nes nuotraukos bus tik dvi ir jos bus prastos telefoninės kokybės:

Visai geras oranžinės spalvos potinknis tinklelis. Gal kam reikia?

Visai geras oranžinės spalvos potinknis tinklelis. Gal kam reikia?

O čia ilgos vinys. Gali būti, kad jos čia nuo 2006-2007 metų. Gal kam reikia?

O čia ilgos vinys. Gali būti, kad jos čia nuo 2006-2007 metų. Gal kam reikia?

Šitie daiktai yra tame namelyje kur viršutinėje parkingo aikštelėje matosi. To namelio paskirtis nelabai aiški. Gal tai priešgaisrinis išėjimas? Turėtų būti galimybė išeiti iš požeminės parkvietės pro ten, bet ten paprastos spynos/rankenos.

Vietos ten ne kaži kiek, bet vis tiek pasidalinsiu su jumis viena idėja, kuri man kilo: jeigu kaip nors išmaniai paįrengus ten gal galima būtų padaryti dviračių parkvietę? Langą užtamsintumėm, geresnes duris įstatytumėm, dviračiai viduje irgi būtų rakinami. Ir tokia dviračių parkvietė galėtų būti nuomojama už kokius 20 lt/mėn. Įrengus kokius nors įtvirtinimus ant sienų ten galima būtų kokius ~10 dviračių patogiai įtaisyti.

 

P.S. su kažkuriuo naujakuriu iš 4 namo gal prieš savaitę ar dvi kalbėjau apie langus. T.y. jų problemas. Žadėjau atsiųsti kontaktus žmogaus, kuris galimai gali padėti sutvarkyti tas problemas. Teko ilgai ieškoti kontaktų, o paskui pamiršau (neužsirašiau) kam žadėjau tuos kontaktus perduoti. Gal atsilieptumėte? ;)

Posted in Naujienos | Tagged , , | Leave a comment

Pakartotiniame susirinkime kvorumo nebuvo

sad-dog-600x400

Kodėl neatėjot?

Netgi susumavus visus Lietuva 2.0 portale surinktus balsus gavosi, kad PAKARTOTINIAME susirinkime dalyvavo 27 žmonės. Dar trūko 9 žmonių (kvorumui pakartotiniame reikia =>36 žmonių, t.y. 1/4 visų turto turėtojų).

Viso, internete balsavo 14 žmonių iš tų 14-os į susirinkimą fiziškai atėjo 2 žmonės (tai reiškia, kad prie 15 į susirinkimą atėjusių žmonių reikia pridėti ne 14 internetinių, o 12).

Tai kodėl neatėjote?

Mano galva galbūt neatėjote dėl šių priežasčių:

 1. Nežinojote kad buvo organizuojamas susirinkimas.
 2. Negalėjote ateiti, nes negalėjote ateiti.
 3. Neatėjote, nes jums neįdomu.

Kiekvienam iš šių variantų reiktų skirtingų veiksmų, norint sekantį kartą pasiekti kvorumą. Galgi tie, kurie neatėjote, galėtumėte anonimiškai pažymėti apklausoje savo neatėjimo priežastį:

Nes jeigu nežinojote – reiškia reikia ieškoti sprendimų kaip padidinti informacijos sklaidą.

Jeigu negalėjote ateiti, tai man reikia sužinoti kodėl nebalsavote internetu. Ar jums atrodo, kad per daug sudėtinga? Nepatikima? Visus šiuos prieštaravimus mėginau suvaldyti šiame straipsnelyje. Gal man nepavyko?

Blogiausia būtų, jeigu jums neįdomu. Tai reikštų, jog jūsų asmeninė erdvė baigiasi ties namų slenksčiu (o gal dar kur nors giliau) ir jums visiškai neįdomu kas už jo dedasi. Labai tikiuosi, kad tokių kaimynų nėra dauguma ir jie neturėtų įtakoti kvorumo. Nes jeigu taip, tai yra dar vienas sprendimas – mėginti įkalbėti pasirašyti įgaliojimo dokumentus, pagal kuriuos savo balsą atiduotumėte kaimynui, kuriam įdomiau.

Tuo tarpu tuos klausimus, kuriuos galvojau spręsti visuotiniame susirinkime mėginsiu perkelti valdybos lygmenin. Galgi pavyks dėl kai kurių iš jų padaryti sprendimą (pvz. vaizdo stebėjimą irba durų 4 name).

Na, o sekantis susirinkimas bus vėlgi šiemet. Mėginsiu daug ką pakeisti organizuodamas naująjį. Tikiuosi, kad turėsiu daugiau laiko organizaciniams reikalams. Nes daugiau nelabai kas ir belieka. Jeigu valdyboje nenuspręsime dėl svarbių klausimų, tai man kaip ir nebus ką daugiau daryti.

 

Posted in Naujienos | Tagged , | 7 Comments

PAKARTOTINIS susirinkimas

Jau ne kartą minėjau, kad tie, kurie nenorite/negalite ateiti į pakartotinį susirinkimą (Žygimanto Augusto mokykloje birželio 12 dieną 19 valandą aktų salėje), tai galite balsuoti Lietuva 2.0 portale.

Tam kad galiotų jūsų balsas jūs PRIVALOTE dar kartą prabalsuoti.Prisijunkite (arba prisiregistruokite) prie Lietuva 2,0 portalo, ten rasite tuos pačius balsavimus tik su pridėtu žodžiu “PAKARTOTINIS”. Atšaukite savo balsą ir nubalsuokite dar kartą:

(analogiški veiksmai, jei balsavote prieš ką nors arba susilaikėte).Rezultate gaunasi va šitaip:

Atkreipkite dėmesį į balso galiojimą.

Atkreipkite dėmesį į balso galiojimą.

t.y. tie, kurie balsavo anksčiau – jų balsas neskaičiuojamas, jeigu nepadarė to veiksmo.
Štai čia yra visi balsavimai:

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Dėl šilumos siurblių įrengimo mūsų namuose.

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Dėl Šeškinės 4 ir 6 namų žemės sklypo perėmimo bendrijos nuosavybėn.

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Šlakbaumo įrengimas ant automobilių stovėjimo aikštelės įvažiavimo.

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Dėl bendrijos inicijuojamo paslėpto apšiltinimo broko skundo.

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Dėl 4 namo lauko durų finansavimo.

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Dėl termostatų radiatoriams viešose patalpose 1077,6 LTL.

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Dėl termostatų radiatoriams viešose patalpose 1351.57 LTL

2014 PAKARTOTINIS susirinkimas. Aplinkos stebėjimo sistemos atnaujinimas.

Na, o visų kitų laukiu susirinkime. Žinoma, galite ateiti jeigu ir balsavote Lietuva 2.0 portale. Aš jau sužiūrėsiu.

Jei turite kokių nors daugiau klausimų, kuriuos reiktų įtraukti į dienotvarkę – duokite juos šen. Kuo anksčiau juos duosite, tuo geriau pasiruošiu.

Posted in Naujienos | Tagged , , , | 2 Comments