Lietuva 2.0

Kaimynai, ir DNSB nariai, turiu jums puikių žinių! Jau tuoj užregistruosime susirinkimo protokolą, valdybą, įstatus ir kt. dalykus. Gal…

Langelio bučkis. Čia ne mano. Aš lūpų nedažau.

Langelio bučkis. Čia ne mano. Aš lūpų nedažau.

Šiandien į RC nunešiau susirinkimo (vykusio š.m. gegužės 16 dieną) protokolą. Nunešiau ir pabučiavau langelį. Reikia eiti pas notarą. Notaro atstovas pareiškė, jog reikalingi šie dokumentai:

 • 1’as pranešimas apie susirinkimą – yra.
 • 2’as pranešimas apie pakartotinį susirinkimą – yra.
 • DNSB narių sąrašas ir dalyvavusiųjų sąrašas pakartotiniame susirinkime – yra.
 • Seni įstatai – yra.
 • Nauji įstatai – yra.
 • Įykusio susirinkimo protokolas – yra.
 • Protokolas su chronologiška veiksmų seka apie susirinkimo pranešimus, susirinkusius dalyvius pasirašytas dirbusio bendrijos pirmininko – kol kas nėra.

Prieš šios dienos pasivaikščiojimą į RC ir notarų biurą, su naująja valdyba nusprendėme, jog sprendimus, kuriuos priėmėme šio susirinkimo metu forminsime dviem etapais:

 1. Į susirinkimo protokolą įrašomi tik tie sprendimai, kurie buvo priimti aiškia balsavusiųjų balsų dauguma:
  1. priimti bendrijos 2012 m. veiklos ataskaitą – NUTARTA vienbalsiai;
  2. sudaryti bendrijos valdybą iš 5 asmenų, tame tarpe vienas iš jų – valdybos pirmininkas – NUTARTA vienbalsiai;
  3. sudaryti bendrijos valdybą – NUTARTA vienbalsiai:Bendrijos pirmininkas – NUTARTA vienbalsiai: Skirmantas Tumelis;
   1. Kornelija Sliževskienė,
   2. Skirmantas Tumelis,
   3. Kęstutis Ditkus,
   4. Rasa Vasilienė Vasiliauskienė,
   5. Auridas Rimkus, buto Šeškinės g. 6-3 savininkas;
  4. priimti naujus bendrijos įstatus (pagal naują įstatymo redakciją: I-798) – NUTARTA vienbalsiai.
  5. sudaryti ginčų sprendimo komisiją – NUTARTA vienbalsiai:
   1. Alfonsas Vaškevičius,
   2. Jevgenija Žukovskaja,
   3. Irena Savickienė.
  6. Leisti kaupiamąsias-eksploatacines lėšas naudoti bendrijos turto priežiūrai, remontui, vystymui – NUTARTA vienbalsiai.
 2. Sukurti kitą dokumentą, kurio kiekvienam sprendimui, kuris buvo priimtas nevisai aiškia balsų dauguma, rinksime kiekvieno DNSB nario parašus:

  Štai taip galima dirbti naujame superiniame portale Lietuva 2.0

  Štai taip galima dirbti naujame superiniame portale Lietuva 2.0

Čia matote galbūt jums dar nematytą paveiksliuką.

Leiskite aš jums viską paaiškinsiu.

Šis paveiksliukas tai yra ekrano nuotrauka iš Lietuva 2.0 portalo. Tai yra gan naujas veiklių ir šiuolaikiškų žmonių projektas.

Vienas iš šio portalo funkcionalumų (kuris mums ypatingai tinka) yra “Organizacijos“. Iš ten (jeigu visai tiksliai) ir daryta aukščiau esanti ekrano nuotrauka. Į šią organizaciją kviesiu tik mūsų bendrijos narius ir tik jų balsai bus skaičiuojami.

Pats puikiausias dalykas apie tą portalą yra tas, kad jūsų balsavimas ten yra galiojantis de jure, nes jūsų balsas yra labai aiškiai surišamas su jūsų asmenybe.

Tuoj paaiškinsiu kaip tai užtikrinama.

Portale Lietuva 2.0 savo asmenybę galite patvirtinti per bankų autorizaciją arba e-parašo (išduodamo Registrų Centre) autorizaciją:

Lietuva 2.0 autorizacija

Lietuva 2.0 autorizacija

Užtikrinu, jog šis portalas yra saugus ir turi leidimą dirbti su šiais duomenimis. Deja, populiariausi bankai  (Swedbank, SEB) nesutiko NEMOKAMAI leisti per juos autorizuotis Lietuva 2.0 portale. Bet savo asmenį patvirtinti galite pervesdami šiek tiek pinigų šiam portalui per šiuos bankus:

Kad ir vieną litą.

Kad ir vieną litą.

Galite, tiesa, ir nemokėti visai – tereikia paskambinti arba parašyti jūsų bankui ir jie turi užtikrinti gal susimils, kad užtikrintų šią paslaugą nemokamai. Aš pats naudojuosi Registrų Centro išduotu el. parašu, už kurį moku metinį mokestį.

Nutarimus iš šio portalo galima eksportuoti pdf formatu ir vėliau pasirašyti el. parašu. Ką aš ir planuoju daryti.

Visi šie el. parašai yra reglamentuojami elektroninio parašo įstatymu, tad visi šitaip padaryti balsavimai/sprendimai bus teisėti.

Šitoks sprendimų priėmimo būdas padės mums priimti sprendimus operatyviai ir aiškiai. Kiekvienas galėsime pareikšti nuomonę apie bet kurį sprendimą, visos nuomonės bus fiksuojamos – niekas nebus pamirštas.

Tuo pačiu prašau visų, kurie skaitote tinklaraštį ir esate šios DNSB nariu  (ar norite juo tapti) ir galbūt norėsite pasinaudoti Lietuva 2.0 portalu duoti man savo emeilą (pagal naujausią bendrijų įstatymo versiją kiekvienas bendrijos narys turi pateikti savo e-mail’o adresą – su manimi jis bus saugus):

Tapkime pačia veiksniausia, organizuočiausia ir demokratiškiausia DNSB Lietuvoje!!!

P.S. Bendrijos pirmininko įgaliojimai įsigaliot turėtų pagal viską nuo birželio 3 (žinoma, jei spėsime su notarais išsiaiškinti ir RC viską užregistruoti). Visiems pareiškusiems norą nuomotis požeminę stovėjimo vietą įteiksiu nuomos sutartį, kurią pasirašysime.

This entry was posted in Naujienos and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Lietuva 2.0

 1. Saulius says:

  Suburti bendriją į vieną vietą internete its fantastish. Kaip toje bendrijoje internautų santykis su bambaliniais? Kaip su tuo balsavimu esant bambalinių persvarai- juk nėra šansų prabalsuoti ir kažką priimti, turėtų būti visi bendrijos nariai būti informuoti apie balsavimą ir balsuoti.
  Nors iš esmės jau žinau ką darysiu- reiks irgi pakurti kokį bendrijos saitą. Gal ir Lietuva2 panaudoti- abipusė nauda: įrankis bendrijai ir aktyvumas pačioje L2 😉

  • seskine46 says:

   Pagal įstatymą, tai užtenka taip padaryti:
   2. Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams.

   Pas mus įstatuose dar yra laikraštis “Respublika” 😀 Galvoju, kad gal reikia naujoje įstatų redakcijoje įregistruoti šį blogą, o jei spyriosis kokie nors teisininkai tai Lietuva 2.0 portalą – tas tai tikrai registruotas visaip ir per visur.

 2. seskine46 says:

  Irmantas parašė laišką:

  Kokie dar balsavimai uz parkavimo vietu skirima valdybos nariams ir pirmininkui (apie tai skiriant atlygi net nebuvo balsuojama).
  Visi balsavimo metu isrinkti valdybos nariai sutiko dirbti neatlygintinai, o ne neatlygintinai gauti parkavimo vietas.
  Gal nesipainiokit ir baikit tuos cirkus.
  Jeigu bus priimta ði nuostata, tada reikia ið naujo perrinkti valdybà, kadangi pasikeièiasi sàlygos uz kurias mes balsavome (dar karta primenu – valdyba buvo isrinkta dirbti neatlygintinai)

  Bet negaliu jam atsakyti – gaunu pranešimus, kad jo el. paštas nepriima mano žinutės. Tad rašau čia:

  Irmantai,

  Šis klausimas susirinkimo metu buvo užsimintas. Ir todėl, kad balsavimo nebuvo, tai aš kviečiu balsuoti dėl to raštu. Jeigu dauguma nuspręs, kad neskirti parkavimo vietų valdybai (kaip papildomą motyvaciją dirbti), tai to ir nebus.

  Aš kaip valdybos narys (kol kas dar ne de jure) labai suintersuotas šiuo klausimu 😀 Bet nebalsuosiu, tiksliau aš ten jau susilaikiau. O jus kviečiu prisiregistruoti prie Lietuva 2.0 ir pareikšti savo nuomonę “PRIEŠ” (kiek suprantu).

  P.S. Jei įdėmiai perskaitėt, tai ten dar parašiau, kad valdybai galės būti skiriamos vietos tik jeigu bus neišnuomotų vietų bendrijos nariams ar mūsų namų gyventojams. Prioritetas – tiems žmonėms, kurie pasiruošę mokėti nuomą. Jei už tai surinksime balsų daugumą, tai valdyba galės naudotis tomis parkingo vietomis tik tuo atveju, jei jų bus laisvų – neišnuomotų kaimynams. Visi parkingo palaikymo mokesčiai būtų taip pat privalomi.
  Čia netgi gautųsi toks 5 parkingo vietų buferis, nes likusias laisvas vietas planuoju išnuomoti LNK. T.y. jeigu visų 22 vietų neišsinuomos bendrijos nariai/gyventojai, tai 5 vietos bus paliktos kaip buferis, kuriuo naudotis galės valdybos nariai (jeigu atsiras norinčių vėliau nuomotis ir mokėti pinigus į bendrijos biudžetą, tai valdybos nariai užleis tas vietas), o visos kitos – LNK.

 3. Pingback: Bendrijos E-valdymas | Šeškinės 4 ir 6 namų bendrijos žiniasklaida

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.